Οικολογική συνείδηση

Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον

anakiklwsi

Η Λευκοσιδηρουργία Καβάλας Α.Ε. ειναι μια εταιρεία με έντονα καλλιεργημένη οικολογική συνείδηση. Τα υλικά που χρησιμοποιεί για την παρασκευή των προϊόντων της είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, καθώς προέρχονται από τη φύση και επιστρέφουν σε αυτήν.

Ο Λευκοσίδηρος και τα Πλεονεκτήματά του

Ο λευκοσίδηρος – ένα λεπτό φύλλο χάλυβα καλυμμένο με κασσίτερο – είναι υλικό φιλικό προς το περιβάλλον. Λόγω των μαγνητικών του ιδιοτήτων μπορεί να ανακτηθεί εύκολα από τα υπόλοιπα απορρίμματα και ακόμα και αν δεν έχει διαχωριστεί εξαρχής από αυτά μπορεί να δρομολογηθεί άμεσα προς το χυτήριο.

Όσες ποσότητες δευτερογεννών υλικών συσκευασιών λευκοσιδήρου και να συγκεντρωθούν, απορροφούνται από τη βιομηχανία παραγωγής χάλυβα. Ακόμη και αν αλεστούν ή πεταχτούν από αμέλεια, αποικοδομούνται και επιστρέφουν στη φύση χωρίς να προκαλούν βλαβερές παρενέργειες. Έτσι οι ποσότητες δευτερογεννών υλικών συσκευασιών λευκοσιδήρου δεν παραμένουν ενεργές πηγές ρύπανσης ή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.